Ludzki mózg jest superkomputerem, który w jednej chwili jest w stanie przetworzyć miliardy różnych informacji. Docierają do niego bodźce ze wszystkich naszych zmysłów. Jak działa i jak sobie radzi z natłokiem szumu otaczającego nas każdego dnia?

Trzy systemy operacyjne mózgu

Naukowcy, opisując tryb funkcjonowania naszego mózgu, podkreślają, że na jego działanie składają się trzy systemy operacyjne lub emocjonalne. Każdy z nich w inny sposób odbiera emocje, myśli i uczucia. Pierwszym jest system bezpieczeństwa, drugi to system satysfakcji, a trzecim – system więzi.

System bezpieczeństwa, inaczej ochrony, jest powiązany z pierwotnymi instynktami ludzkimi. Chronimy się więc za wszelką cenę przed zagrożeniem fizycznie albo emocjonalnie. Nasz organizm wyzwala hormon stresu – kortyzol. System satysfakcji, czyli dążenia, związany jest z potrzebą konsekwentnego zdobywania rzeczy i realizowania kolejnych, wytyczonych celów. Sprawia on, że jesteśmy zmotywowani do działania. Ostatni z systemów, system więzi to potrzeba robienia czegoś dla innych, albo potrzeba bycia w centrum zainteresowania otoczenia. To system, w którym mamy czas na refleksje i właściwe zareagowanie, w przeciwieństwie do systemu bezpieczeństwa, w którym reakcje są bezrefleksyjne.

Jak działa mózg?

Mózg składa się z około 100 mld neuronów, czyli podstawowych komórek nerwowych. To one i przejmowane przez nie impulsy nerwowe decydują, co myślimy, co czujemy i jakie działania podejmujemy. Strukturę neuronów i ich metabolizm podtrzymują komórki glejowe, których jest nawet dwa razy tyle, co neuronów. Do neuronów impulsy od innych podobnych komórek trafiają za pośrednictwem dendrytów, czyli cienkich wypustek komórek, które razem się łączą i tworzą rozgałęziony system.
W mózgu są obecne neuronu ruchowe, przenoszące impulsy energetyczne do mięśni i zlecające im wykonanie ruchu. Są też neurony czuciowe, przenoszące impulsy sensoryczne (zmysłowe). Decydują o tym, co widzimy, słyszymy, wąchamy, czujemy i smakujemy.

Nasz mózg jest centralnym, ośrodkowym narządem układu nerwowego. Przez sieć nerwową płyną miliony impulsów, a te z kolei trafiają do tkanki nerwowej mózgu – jej zewnętrznej warstwy, tj. kory oraz do rdzenia kręgowego. Przepływ prądów pomiędzy neuronami decyduje o procesach myślowych i pamięciowych.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *